Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติประจำปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Facebook comment