Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่22มิถุนายน 2561


Facebook comment