Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2561

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment