Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ RMU muaythai center

Facebook comment