Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

แห่เทียนเข้าพรรษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แห่เทียนเข้าพรรษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก


ที่มา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment