Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

24 กรกฎาคม 2561 ที่ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร ประธานในพิธีนำถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะ อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษายังได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดโดยรอบอาคารเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประชากรในประเทศ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนประเทศชาติให้เจริญต่อไป

Facebook comment