Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในห้วยคะคาง

จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำห้วยคะคาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(25ก.ค.61) ที่บริเวณห้วยคะคางในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสถานที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้  กำจัดผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกลำห้วยคะคาง เพื่อเปิดช่องทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันลำห้วยคะคางมีความตื้นเขิน มีผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่น ทำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำชีไม่สะดวก จึงต้องขุดลอกสิ่งกีดขวางออกจากลำห้วย โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 

Facebook comment