Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบันทึกรายการ 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561


Facebook comment