Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมวันรพี 2561 คณะนิติศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรพี พิธีมอบเนคไทตราชูนักศึกษาปีที่ 1 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

Facebook comment