Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมความพร้อมการจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM 36

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ในนาม ม.ราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย. ม.มหิดล. ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมโครงการต่อยอด UKM 35 และเตรียมความพร้อมการจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM 36

Facebook comment