Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ประมวลภาพ
-พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
-แห่กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบคุ้มบ้านโนนศรีสวัสดิ์
-
โรงทานงานกฐินสามัคคี ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

Facebook comment