Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี 2561 ณ วัดบึงวังยาว

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่วัดบึงวังยาว บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

Facebook comment