Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พ.ย. 2561 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมพุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

Facebook comment