Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Facebook comment