Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

(10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.) ที่บริเวณอาคารกิจการนักศึกาา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 ชนิด มีนักกีฬาจำนวน 179 คน และมีผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่อีก 99 คน
โดยมีประเภทกีฬาได้แก่
 1. กีฬาบาสเก็ตบอลชาย
 2. กีฬารักบี้ฟุบอล (ชาย)
 3. กีฬารักบี้ฟุบอล (หญิง)
 4. กีฬาเซปักตะกร้อ (หญิง)
 5. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)
 6. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
 7. กีฬาว่ายน้ำ
 8. กีฬาหมากกระดาน
 9. กีฬาเปตอง
 10. กีฬาแฮนด์บอล (หญิง)
 11. กีฬากรีฑา
 12. กีฬาเทควันโด
 13. กีฬาปันจักสีลัต
 14. กีฬามวยไทยสมัครเล่น
 15. กีฬามวยสากลสมัครเล่น
 16. กีฬายิงปืน
 17. กีฬาเพาะกาย
 18. กีฬาเรือพาย

Facebook comment