Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หมากฮอสทีมชาย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

หมากกระดาน หมากฮอสทีมชาย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เหรียญทองแดง
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

รายชื่อนักกีฬา

-ภูวนาท  มาตเลิง
-อัครพงษ์  สีลาพัฒน์
-ณัฐพล  นาโคกกลาง
-คมวิทย์  สันประภา

Facebook comment