Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หมากฮอสทีมหญิง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

หมากกระดาน หมากฮอสทีมหญิง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เหรียญทองแดง

ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

รายชื่อนักกีฬา
-
ธิดารัตน์  แซ่โซว
-กนกวรรณ  อาปัจชิง
-ศรัญญา  ศรีชุมพร
-บุษกร  กลิ่นจันทร์

Facebook comment