Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เทควันโด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีรัฐ คำธานี นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
รายการ เทควันโด รุ่น 87 กก. ขึ้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย

Facebook comment