Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หมากฮอส คู่ชาย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล นาโคกกลาง และนายคมวิทย์ สันประภา
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กีฬาหมากกระดาน หมากฮอส คู่ชาย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

Facebook comment