Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เหรียญทอง! มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระศักดิ์ เนตรหนองเทา นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย #กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 #ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รับชมวีดีโอการแข่งขัน คลิก https://www.rmu.ac.th/awords/8/post
 

Facebook comment