Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปตอง shooting หญิง คว้าทองแดง ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรกัญญา วิชัด ที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท Shooting หญิง #การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 #ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

Facebook comment