Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

น้ำคือชีวิต: การส่งเสริมวัฒนธรรม บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน จัดงาน น้ำคือชีวิต การส่งเสริมวัฒนธรรม บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 
(23 มกราคม 2562) ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน น้ำคือชีวิต: การส่งเสริมวัฒนธรรม บุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ติดตาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ผ้บริหารวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการดำเนินการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ การได้มีการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนในและข้าวในท้องถิ่น รวมทั้งฟื้นฟู อนุรักษ์ข้าวผ่านประเพณีบุญกุ้มข้าวของชาวบ้านเมืองเตา การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน และการสร้างช่องทางการตลาด

ภายในงานได้จัดให้มีการทำพิธีสู่ขวัญข้าว การพบปะหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำตามแผนพัฒนาชาติ 20 ปี การประกวดแข่งขันข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมและเปอร์เซ็นต์กรัมข้าวสูง โดยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น การแข่งขันตำข้าว ฝัดข้าว การแสดงดนตรีและรำวงย้อนยุค การออกร้านแสดงนิทรรศการของเกษตรกร การประมูลข้าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Facebook comment