Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมช่อพะยอม 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment