Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการ ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

วันนี้ (31 มกราคม 2562) หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่ การจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

โดยบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ในการร่วมออกแสดงผลงาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม MK-Park จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ได้แวะเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้จากผลงานวิจัย

Facebook comment