Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคาม งานเกษตรราชภัฏตักสิลา โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment