Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพงานพาแลง และเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยการกุศล "วันราชภัฏตักสิลา"

กิจกรรมพาแลง ในวันราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Facebook comment