Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีส่งตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (หญิง) ออกฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่

กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีส่งตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

Facebook comment