Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งตัวนักศึกษา ร่วมแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีส่งตัวนักกีฬา ในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Facebook comment