Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รวมภาพ กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ครั้งที่ 41

ประมวลภาพ กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 พนมรุ้งเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 4-10 มีนาคม 2562 
ดูเพิ่มเติมได้ที่ เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับชมภาพต้นฉบับ (Google Drive) คลิก

Facebook comment