Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กีฬาเปตอง คว้า 2 ทองแดง ในรายการ Shooting หญิง / ชายเดี่ยว

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาเปตอง ประเภท Shooting ชาย-หญิง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับชัยชนะ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรกัญญา วิชัด และนายไกรสร โคตรแสวง นักกีฬาเปตอง ที่คว้ารางวัล เหรียญทองแดง ในการแข่งขันเปตอง  #กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 #พนมรุ้งเกมส์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment