Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รวมภาพกีฬาบุคลากร ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รับชมเพิ่มเติม
ประมวลภาพวันที่ 12 มีนาคม 2562

ประมวลภาพวันที่ 13 มีนาคม 2562

Facebook comment