Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบวุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบวุฒิการศึกษา ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment