Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

วันที่ 27 เมษายน 2562 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ และคณะทีมงานของสำนักฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร” โดยตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์

วันที่ 28 เมษายน 2562 
เข้าร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตก (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเชื่อมประสานช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างครบวงจร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ชมคลิป กิจกรรมการจัดงาน)
https://www.youtube.com/watch…


Facebook comment