Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment