Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

การสอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment