Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศรับรายงานตัวนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio, Portfolio เด็กดีมีที่เรียน สมพ.26 และ อบจ. มหาสารคาม, Portfolio โควต้า โรงเรียนสาธิต มรม ชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่
รอบ โควต้าคณะรับตรง ช่วงที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment