Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บริการจุดปฐมพยาบาล ผู้เข้ารับการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

27 พฤษภาคม 2562 ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทีมเจ้าหน้าที่และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น แสตนบายสถานีทดสอบร่างกายในการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ศฝ.นศท.มทบ.26 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment