Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม

Facebook comment