Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

Facebook comment