Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีมอบรางวัลหนังสั้น และทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 และทำพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย
1. วังขนาย มอบเงินสนับสนุนแก่คณะกรรมการฯ
2. คณะกรรมการฯ จัดสรรทุนสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล
3. คณะกรรมการฯ มอบทุนทำงานให้แก่นักศึกษา
4. คณะกรรมการฯ มอบรางวัลการประกวดหนังสั้นแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คลิกชมอัลบั้มรูปภาพต้นฉบับ

Facebook comment