Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

พิธีลงนามความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMU Smart University 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment