Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Facebook comment