Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดสวนและดูแลสวน เพื่อเทิดไท้องค์ราชา นำพาสวนสวยด้วยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมอาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ "การจัดสวนและดูแลสวน เพื่อเทิดไท้องค์ราชา นำพาสวนสวยด้วยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งมีนายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ม.ราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ในการส่งวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความชำนาญ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และถวายทำความดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษการจัดและดูแลสวน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกียรติมาร่วมงาน 

Facebook comment