Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำรวจความต้องการของชุมชน หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถ การบูรณาการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาวัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Facebook comment