Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท เจิมมงคลหนังสือประกอบการเรียนการสอน และรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

Facebook comment