Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมแก่ครูอาจารย์ผู้มอบความรู้การศึกษา

Facebook comment