Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พล.ต.รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมในพิธี โดย พันโท อนุชา ดาวังปา ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวรายงาน

สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นถือเป็นพิธีกรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้ลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ออกไปประกอบวิชาชีพตามที่ได้เล่าเรียนมา หากได้ทำพิธีเคารพต่อครูอาจารย์แล้ว ก็จะทำให้ครูอาจารย์อยากถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ส่วนลูกศิษย์เองก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดครูอาจารย์มากยิ่งขึ้น

โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสวดมนต์ไหว้พระ การสวดบทไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 นำพานดอกไม้กระทำพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหารร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้น ประธานในพิธีทำพิธีเจิมมงคลหนังสือ ประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่จะเกษียณอายุราชการ และการมอบทุนสำหรับผู้มีจิตอาสาและช่วยเหลืองาราชการ

Clip VDO


Facebook comment