Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ทุกเช้าวันพุธ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชน พร้อมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

Facebook comment