Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 เสริมความเป็นสิริมงคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

Facebook comment