Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการค่ายเกษตรศาสตร์อาสาพัฒนาและบริการวิชาการ 2562

โครงการค่ายเกษตรศาสตร์อาสาพัฒนาและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินลาด และวัดป่าบ้านหินลาด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Facebook comment